Komunikat ze strony:
Zakończyło się głosowanie w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. W systemie zarejestrowano 2887 kart do głosowania, w tym 2515 kart elektronicznych i 372 karty tradycyjne. Ważnych kart do głosowania jest 2642, w tym 2290 ważnych kart elektronicznych i 352 karty tradycyjne. Łącznie 245 kart zostało odrzuconych w tym - 217 kart elektronicznych zostało nieuwzględnionych w głosowaniu ze względu na brak potwierdzenia głosu przez email. 28 kart zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne(9 duplikatów, 18 błędnych numerów PESEL, 1 – brak danych zgłaszającego).

Szczegółowy protokół z podsumowania głosowania wraz ze zwycięskimi projektami znajduje się w załączonym pliku.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA >>
Dziecięca straż uczy, ratuje, integruje!

Dziecięca straż uczy, ratuje, integruje!

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Głosów: 369
Kategoria: projekty małe Numer projektu: M03
Udostępnij:
Opis

Propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doskonalenie powyższych umiejętności wśród strażaków ratowników OSP Chrośno i innych jednostek OSP z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki. Popularyzowanie pożarnictwa oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Ukierunkowywanie dzieci i młodzieży przez nabywanie właściwych wzorców i zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym sposoby radzenia sobie ze stresem. Przynależność do „Dziecięcej Straży” jako forma spędzania wolnego czasu oraz nauki przez zabawę. Pozyskane środki finansowe chcemy przeznaczyć na zakup profesjonalnych akcesoriów służących do ratowania zdrowia i życia ludzkiego: - torba ratownicza PSP – R1 wyposażona w butlę do tlenoterapii, komplet szyn Kramera do usztywniania kończyn przy złamaniach, środki opatrunkowe i kołnierze ortopedyczne stosowane przy podejrzeniu uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Fantomy oraz defibrylator z funkcją szkolenia będą pomagały w nauce RKO mieszkańcom Gminy Aleksandrów Łódzki. W sztukę udzielania pierwszej pomocy chcemy włączyć dzieci i młodzież z terenu naszej gminy aby od najmłodszych lat wyrabiały w sobie odpowiednie nawyki, które być może za kilka lat, zaowocują uratowaniem potrzebującej osoby. Naszych najmłodszych druhów z „Dziecięcej Straży” chcemy wyposażyć w niezbędną armaturę pożarniczą oraz mundury. Poprzez zabawę pragniemy rozwijać w nich zainteresowania tematyką pożarniczą, niesieniem bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że wpojone w młodym wieku właściwe postawy społeczne w przyszłości zaprocentują wspaniałymi i wrażliwymi ludźmi.


Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Zestaw PSP – R1: 5500 zł zł
Fantomy: 4000 zł zł
Zestaw szkoleniowy AED: 6000 zł zł
Armatura pożarnicza: 1500 zł zł
Umundurowania dziecięce: 3000 zł zł

Szacunkowy koszt realizacji: 20 000 zł

Pobierz materiały

Pobierz plakat promujący projekt >>  

Zapisz plik PDF, wypełnij i wydrukuj. 

Inne projekty w tej kategorii