Komunikat ze strony:
Zakończyło się głosowanie w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. W systemie zarejestrowano 2887 kart do głosowania, w tym 2515 kart elektronicznych i 372 karty tradycyjne. Ważnych kart do głosowania jest 2642, w tym 2290 ważnych kart elektronicznych i 352 karty tradycyjne. Łącznie 245 kart zostało odrzuconych w tym - 217 kart elektronicznych zostało nieuwzględnionych w głosowaniu ze względu na brak potwierdzenia głosu przez email. 28 kart zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne(9 duplikatów, 18 błędnych numerów PESEL, 1 – brak danych zgłaszającego).

Szczegółowy protokół z podsumowania głosowania wraz ze zwycięskimi projektami znajduje się w załączonym pliku.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA >>
Karta rowerowa dla dzieci

Karta rowerowa dla dzieci

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Głosów: 118
Kategoria: projekty średnie Numer projektu: S13
Udostępnij:
Opis

Wszyscy, zarówno piesi jak i kierujący pojazdami, jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Jednak ruch drogowy, w którym uczestniczymy, nie jest spontanicznym niekontrolowanym zjawiskiem, obowiązują w nim reguły i zasady, dzięki którym jesteśmy mniej narażeni na niebezpieczeństwa występujące na drodze, przede wszystkim wypadki. Tak więc wszyscy, również i dzieci, powinni znać przepisy obowiązujące na drodze i zawsze ich przestrzegać. Obecnie dzieci powyżej 10 roku życia poruszające się po drogach publicznych mają obowiązek posiadania karty rowerowej. Kartę rowerową powinni otrzymywać uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia. Pamiętajmy, że szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, nie tylko wykorzystują później swoją wiedzę do bezpiecznej jazdy rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a gdy dorosną – mają solidne podstawy do tego, by zdobyć kartę motorowerową, czy w końcu prawo jazdy. W przygotowaniu i egzaminowaniu na kartę rowerową w naszej gminie powinny nastąpić ustalenia, a później działania obejmujące przeprowadzenie rozeznania, jak można pomóc szkołom przygotować dzieci do egzaminu (pomoc Policji, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego) obecnie prowadzone szkolenia są fikcją, w niektórych szkołach od lat nie odbył się ani jeden kurs! Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają, pobudzeniu motywacji do stosowania nabytej wiedzy, nauce umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Bardzo ważnym elementem jest też uświadomienie potrzeby poszanowania innych uczestników ruchu drogowego. Szkolenie i egzamin powinno w pierwszym roku objąć minimum roczniki dzieci z klas czwartych i piątych, a jeśli pozostanie środków również z klas szóstych. Kursy powinny być jednolite i wymagające pozyskania odpowiednio wysokiej wiedzy, natomiast egzaminy muszą realnie weryfikować wiedzę. Egzamin nie powinien być formalnością i procedura powinna przewidywać możliwość poprawki.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji: 50 000 zł

Pobierz materiały

Pobierz plakat promujący projekt >>  

Zapisz plik PDF, wypełnij i wydrukuj. 

Inne projekty w tej kategorii