Komunikat ze strony:
Zakończyło się głosowanie w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. W systemie zarejestrowano 2887 kart do głosowania, w tym 2515 kart elektronicznych i 372 karty tradycyjne. Ważnych kart do głosowania jest 2642, w tym 2290 ważnych kart elektronicznych i 352 karty tradycyjne. Łącznie 245 kart zostało odrzuconych w tym - 217 kart elektronicznych zostało nieuwzględnionych w głosowaniu ze względu na brak potwierdzenia głosu przez email. 28 kart zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne(9 duplikatów, 18 błędnych numerów PESEL, 1 – brak danych zgłaszającego).

Szczegółowy protokół z podsumowania głosowania wraz ze zwycięskimi projektami znajduje się w załączonym pliku.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA >>

"Co piszczy w Aleksandrowie"

PROJEKT ZWYCIĘSKI
Głosów: 150
Kategoria: projekty małe Numer projektu: M07
Udostępnij:
Opis

Celem zadania jest kontynuowanie wydawania miesięcznika „Co piszczy w Aleksandrowie”. Ponadto pośrednimi calami są: -rozwinięcie zainteresowań seniorów i młodzieży publicystyką, - zainspirowanie do twórczej aktywności, - zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, - wielopokoleniowa integracja - podniesienie kompetencji Redakcji pisma, - powiększenie grona osób tworzących „Co piszczy w Aleksandrowie”. „Co piszczy w Aleksandrowie” to bezpłatny, niezależny miesięcznik społeczno-kulturalny gminy współtworzony przez seniorów. Jest ważnym źródłem informacji oraz dowodem na kreatywność i przydatność społeczną osób dojrzałych. Pozytywny odbiór miesięcznika sprawił, że seniorzy współtworzący pismo pragną aby nadal ono się ukazywało, chcą podnosić swoje kompetencje dziennikarskie, chcą powiększyć grono redakcyjne, aby wzbogacić treści zawarte w nim o nowe, interesujące mieszkańców tematy, chcą zachęcić młodzież do współtworzenia miesięcznika. Zadanie z jednej strony wzmocni potencjał grupy, która tworzy gazetę, z drugiej umocni jej pozycję w środowisku lokalnym i pozwoli lepiej zaspokajać potrzeby czytelników. Pismo odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców gminy. Do tej pory ukazało się 25 numerów. Jest ono potrzebne szczególnie dojrzałym osobom, które nadal czerpią informacje ze źródeł pisanych, nie korzystają z Internetu, często nie mają komputera.O potrzebie wydawania „Co piszczy…” świadczy ogromne zainteresowanie czytelników miesięcznikiem, którzy proszą o wydawanie kolejnych numerów. Trafia do nich forma i treść zawarta w miesięczniku. Współtwórcy chcą posiadać własne wydawnictwo, które porusza interesujące ich problemy, jest dobrym, rzetelnym źródłem informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych w gminie, daje możliwość pochwalenia się tym swoimi osiągnięciami. Aby zrealizować zamierzenie, zorganizuję warsztaty dziennikarskie, ćwiczenia i indywidualne konsultacje, w wyniku których uczestnicy nauczą się sprawnego tworzenia podstawowych gatunków publicystycznych (np. artykułu informacyjnego, felietonu, wywiadu).Nauczą się planować wygląd pisma i zostaną przygotowani do pracy w redakcji. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w praktyce podczas pracy przy tworzeniu kolejnych numerów pisma. Warsztaty, ćwiczenia oraz indywidualne konsultacje przeprowadzą dziennikarze z łódzkich mediów, publicyści, graficy komputerowi i informatycy. Przewiduję też wykłady pracowników Katedry Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, W wyniku projektu, biorący w nim udział staną się świadomymi odbiorcami mediów, wnikliwymi obserwatorami życia miasta, nauczą się krytycznego myślenia. Będą współtwórcami pisma, a to podniesie ich samoocenę i da możliwość wielopokoleniowej wymiany doświadczeń.

Lokalizacja


Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji: 20 000 zł

Pobierz materiały

Pobierz plakat promujący projekt >>  

Zapisz plik PDF, wypełnij i wydrukuj. 

Inne projekty w tej kategorii